Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Józefów w liczbach

Geoportal Józefów
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Józefów

Józefów, miasto w województwie mazowieckim, powiat otwocki.

Powierzchnia miasta Józefów wynosi 24 km2, zajmuje 2331 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Józefów zamieszkuje 20 741 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 326 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Józefów wynosi 867, jest 191 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Józefów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Józefów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Józefów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Józefów: 242331
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Józefowie: 1,63316
Lesistość w % w Józefowie: 24,81098
Ludność na 1 km2 w Józefowie: 867191
Liczba ludności ogółem w Józefowie: 20 741326
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Józefowie: 0,8615
Stopa bezrobocia 2019r. w Józefowie: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Józefowie: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Józefowie: 12,62-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Józefowie: 78,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Józefowie: 18738
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Józefowie: 7,8263
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Józefowie: 95,6-
Szkoły podstawowe ogółem w Józefowie: 9261
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Józefowie: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Józefowie: 1 333,38
Przedszkola bez specjalnych w Józefowie: 14150
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Józefowie: 394,4392
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Józefowie: 105,3226
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Józefowie: 4,0460
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Józefowie: 1851892
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Józefowie: 5 771-
Ceny mieszkań ogółem w Józefowie: 5 222-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Józefowie: 4 625-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Józefowie: 64,92231
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Józefowie: 80,0349
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Józefowie: 64,9892
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Józefowie: 80,0505
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Józefowie: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Józefowie: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Józefów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Józefów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Józefów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.