Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Józefów  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Józefów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Józefów.

Mapa Geoportal Józefów
Mapa z granicą miasta Józefów
herb miasta Józefów

Dane urzędu

Urząd Miasta Józefowaul. Kardynała Wyszyńskiego 1Józefów, 05-420

Tel: 22 7790000

Fax: 22 7790015

E-mail: um@jozefow.pl

Powiat: otwocki

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Józefów: 1417011

Witryna: www.jozefow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Marek Banaszekum@jozefow.pl

Aktualności z miasta Józefów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Józefowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Józefów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Józefów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Józefowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Józefowa

Miasto Józefów w liczbach

Powierzchnia miasta Józefów*

24 km2

2331 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Józefów*

20 741 mieszkańców

326 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Józefów*

867 mieszkańców na km2

191 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Józefów

Geoportal Józefów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Józefów

Jak powstał Geoportal miasta Józefów?

Geoportal Józefów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Józefów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Józefów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Józefów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Józefów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Józefów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Józefów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Józefów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Józefów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Józefowa.
Informacje na Geoportalu Józefów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Józefów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Józefów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Józefów;
 • Rejestr MPZP Józefów;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Józefów;
 • Mapa Topograficzna miasta Józefów;
 • Mapa Solarna miasta Józefów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Józefów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Józefów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Józefów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Józefów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Józefów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Józefowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Józefowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Józefów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Józefów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Józefów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Józefowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Józefowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Józefów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Józefów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Józefowie.

  Geoportal miasta Józefów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Józefów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Józefowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Józefów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Józefowie.

  W Geoportalu Józefów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Józefów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Józefowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Józefów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Józefów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Józefów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Józefów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Józefów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Józefów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Józefów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Józefów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Józefowie. W Geoportalu miasta Józefów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Józefowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Józefów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Józefów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Józefów dla mieszkańców

Geoportal Józefów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Józefów. Na mapie Józefowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Józefów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Józefów. Korzystając z map Geoportalu miasta Józefów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Józefów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Józefów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Józefów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować